[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562
การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด
การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ส.ค. / 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
อบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน
อบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนเอกชัย และโรงเรียนวัดราฎร์รังสรรค์
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนเอกชัย และโรงเรียนวัดราฎร์รังสรรค์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ฯ
การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
พิธีเปิดอาคารเรียน (อาคารหลวงพ่อเพ็ง)
พิธีเปิดอาคารเรียน (อาคารหลวงพ่อเพ็ง) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
ประชุมบูรณาการ ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมบูรณาการ ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย ประจำเขตตรวจราชการที่4
การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย ประจำเขตตรวจราชการที่4 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ก.ค. / 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ก.ค. / 2562
การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตพุทธสาคร
การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตพุทธสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร วิชิตร่วมราษฎร์บำรุง
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร วิชิตร่วมราษฎร์บำรุง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม สพป.สค.
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม สพป.สค. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
พิธีมอบหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านฯ
พิธีมอบหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 และโรงเรียนวัดป่าแดด จ.ลำพูน
ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 และโรงเรียนวัดป่าแดด จ.ลำพูน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.กัลยา มาลัย
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.กัลยา มาลัย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ค. / 2562
การประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สมุทรสาคร
การประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ค. / 2562
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คลินิก ให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / มิ.ย. / 2562
การประชุมทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ
การประชุมทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2562
นักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดกาหลงและครอบครัว ที่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้
นักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดกาหลงและครอบครัว ที่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>