[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
สพป.สมุทรสาคร มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดี
สพป.สมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
สพป.สมุทรสาคร มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค
สพป.สมุทรสาคร รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค
สพป.สมุทรสาคร รับมอบเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2564
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2564
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2564
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2564
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2564
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค
รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2564
มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค
มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ส.ค. / 2564
ประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท.
ประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ส.ค. / 2564
ให้คำปรึกษาแนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
ให้คำปรึกษาแนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ส.ค. / 2564
วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ส.ค. / 2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal
กิจกรรมพัฒนาทักษะครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ส.ค. / 2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2564 (ประชุมออนไลน์)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2564 (ประชุมออนไลน์) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ส.ค. / 2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร (การประชุมออนไลน์) ครั้งที่ 3/2564 (เพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร (การประชุมออนไลน์) ครั้งที่ 3/2564 (เพิ่ทเติม) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ส.ค. / 2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร (การประชุมออนไลน์) ครั้งที่ 3/2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร (การประชุมออนไลน์) ครั้งที่ 3/2564 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ก.ค. / 2564
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ค. / 2564
live สด รายการไม่แพ้แน่นอน เราจะผ่านไปด้วยกัน
live สด รายการไม่แพ้แน่นอน เราจะผ่านไปด้วยกัน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.ค. / 2564
ประชุมการพัฒนา ซ่อมแซม ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมการพัฒนา ซ่อมแซม ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / มิ.ย. / 2564
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มิ.ย. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2564
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>