[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2561
งานเกษียณอายุรชการ คุรุมุทิตา “วันอำลาที่ภาคภูมิ”
งานเกษียณอายุรชการ คุรุมุทิตา “วันอำลาที่ภาคภูมิ” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ก.ย. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.ย. / 2561
การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.ย. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่าย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
ระบบ PLC สู่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ระบบ PLC สู่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
ประธานพิธีเปิดงาน \"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\"
ประธานพิธีเปิดงาน \"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\" อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ สังกัดสหวิทยาเขตบ้านบ่อ
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ สังกัดสหวิทยาเขตบ้านบ่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”( อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
พิธีเปิดการจัดตั้งชมรมปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
พิธีเปิดการจัดตั้งชมรมปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
พิธีรับมอบห้องเรียน โรงเรียนวัดศิริมงคล โครงการปันฝันยิ้ม
พิธีรับมอบห้องเรียน โรงเรียนวัดศิริมงคล โครงการปันฝันยิ้ม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ย. / 2561
ศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแม่ปะ และโรงเรียนสรรพวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก
ศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแม่ปะ และโรงเรียนสรรพวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ย. / 2561
นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ ข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร
นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ ข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2561
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2561
สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิหัวใจประเทศไทยจัดการแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัด
สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิหัวใจประเทศไทยจัดการแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ส.ค. / 2561
รับมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์แพค จำกัด
รับมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์แพค จำกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ส.ค. / 2561
โครงการโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนแกนนำสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน ภายใต้โครงการ \"เยาวชนไทย หัวใจ STRONG
โครงการโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนแกนนำสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน ภายใต้โครงการ \"เยาวชนไทย หัวใจ STRONG อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนจัดการประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนจัดการประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2561
การศึกษาดูงานเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
การศึกษาดูงานเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2561
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ส.ค. / 2561
ที่โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร
ที่โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ส.ค. / 2561
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ส.ค. / 2561
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดบางปิ้ง
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดบางปิ้ง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ส.ค. / 2561
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัณฑูรสิงห์เกมส์ 61”
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัณฑูรสิงห์เกมส์ 61” อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>