[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2562
โครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก
โครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ ผอ.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ ผอ.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ”
พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ศุนย์ ติวโอเน็ต. ร.ร.วัดยกกระบัตร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ศุนย์ ติวโอเน็ต. ร.ร.วัดยกกระบัตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ม.ค. / 2562
การประชุม ชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET)
การประชุม ชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ม.ค. / 2562
งานวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562
งานวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ม.ค. / 2562
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O -NET)
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O -NET) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562
การประเมินและ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
การประเมินและ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562
จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ม.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รองผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้คำแนะนำ ครูผู้ช่วย ในการเขียน กคศ.16
ดร.กัลยา มาลัย รองผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้คำแนะนำ ครูผู้ช่วย ในการเขียน กคศ.16 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ม.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบแจกันดอกไม้ ความยินดีที่ นายชนะวัติ ศรีทานนท์
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบแจกันดอกไม้ ความยินดีที่ นายชนะวัติ ศรีทานนท์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ม.ค. / 2562
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / ม.ค. / 2562
“กิจกรรมปันน้ำใจน้องน้อย” ชมรมครูเก่าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา มอบเงิน 300,000 บาท
“กิจกรรมปันน้ำใจน้องน้อย” ชมรมครูเก่าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา มอบเงิน 300,000 บาท อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย อวยพรปีใหม่ 2562 แด่นายสมคิด จันทมฤก
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย อวยพรปีใหม่ 2562 แด่นายสมคิด จันทมฤก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ธ.ค. / 2561
ประชุมสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด/ภาคกลาง
ประชุมสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด/ภาคกลาง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ธ.ค. / 2561
พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ธ.ค. / 2561
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนเอกชัย
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนเอกชัย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ธ.ค. / 2561
การประชุมเตรียมการนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
การประชุมเตรียมการนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ธ.ค. / 2561
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ธ.ค. / 2561
ประชุมผ่านระบบ Teleconference การเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ประชุมผ่านระบบ Teleconference การเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ธ.ค. / 2561
ประชุม ทางไกล มอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา
ประชุม ทางไกล มอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ธ.ค. / 2561
การขับเคลื่อนงานด้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ โดย สพฐ.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การขับเคลื่อนงานด้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ โดย สพฐ.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ธ.ค. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม \\\"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม \\\"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติการงานธุรการโรงเรียน ของ สพฐ. \"เจ้าหน้าที่ธุรการลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน\"
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติการงานธุรการโรงเรียน ของ สพฐ. \"เจ้าหน้าที่ธุรการลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน\" อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ธ.ค. / 2561
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>