[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / ส.ค. / 2560
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ส.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับนายชัยพร ช่วยโพธิ์กลาง ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกัน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับนายชัยพร ช่วยโพธิ์กลาง ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกัน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ส.ค. / 2560
การอบรม”เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” สพป.สมุทรสาคร
การอบรม”เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ส.ค. / 2560
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ส.ค. / 2560
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ส.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พบปะครู โครงการคุณภาพ
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พบปะครู โครงการคุณภาพ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ก.ค. / 2560
นายนริศ ทวีสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับ
นายนริศ ทวีสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าประชุมการขับเคลื่อน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าประชุมการขับเคลื่อน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ผลการทดสอบ O-NET
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ผลการทดสอบ O-NET อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ สพป สมุทรสาคร นำดอกดารารัตน์ ที่
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ สพป สมุทรสาคร นำดอกดารารัตน์ ที่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้นโยบายการทำงานแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้นโยบายการทำงานแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมพัฒนาสร้างเครือข่าย
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมพัฒนาสร้างเครือข่าย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ สพป สมุทรสาคร ทำพิธีเปิดป้ายห้องประชุม
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ สพป สมุทรสาคร ทำพิธีเปิดป้ายห้องประชุม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.ค. / 2560
น.ส.กฤษณา เกิดบุญส่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรา
น.ส.กฤษณา เกิดบุญส่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ก.ค. / 2560
นายฉลอง คงเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
นายฉลอง คงเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ค. / 2560
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการติดตามประเมินผล
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการติดตามประเมินผล อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ค. / 2560
นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญญตักบาตร
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญญตักบาตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2560
นายฉลอง คงเจริญ ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอน
นายฉลอง คงเจริญ ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2560
นายฉลอง คงเจริญ ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
นายฉลอง คงเจริญ ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ค. / 2560
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / มิ.ย. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง อำเภอกระทุ่มแบน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง อำเภอกระทุ่มแบน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>