[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มี.ค. / 2562
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2561
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มี.ค. / 2562
ศีกษาดูงานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ศีกษาดูงานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / มี.ค. / 2562
งานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ \"Active Learning\" ณ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
งานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ \"Active Learning\" ณ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มี.ค. / 2562
พิธีรับมอบอาคารโรงอาหาร “อาคารประภัสสร ครัวหลวงแพทย์” จากคุณวิณัญญ์ โรจน์วรธัญญ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเซ็นทรัล
พิธีรับมอบอาคารโรงอาหาร “อาคารประภัสสร ครัวหลวงแพทย์” จากคุณวิณัญญ์ โรจน์วรธัญญ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเซ็นทรัล อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มี.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / มี.ค. / 2562
ตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / มี.ค. / 2562
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2562
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2562
ร่วมงานแถลงข่าว สืบสาน สีสัน ลายเส้น เบญจรงค์ ดอนไก่ดี ครั้งที่ 9
ร่วมงานแถลงข่าว สืบสาน สีสัน ลายเส้น เบญจรงค์ ดอนไก่ดี ครั้งที่ 9 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2562
TV ช่อง ๘ มาถ่ายทำสารคดี สัมภาษณ์ ด.ญ.ปนัดดา ช้างดำ นักเรียน ชั้น ม.๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร
TV ช่อง ๘ มาถ่ายทำสารคดี สัมภาษณ์ ด.ญ.ปนัดดา ช้างดำ นักเรียน ชั้น ม.๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ก.พ. / 2562
วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ก.พ. / 2562
ผู้แทนพระองค์ฯ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ผู้แทนพระองค์ฯ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.พ. / 2562
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านวังจระเข้
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านวังจระเข้ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.พ. / 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล \" สิงห์น้อยเกมส ์2562\" สหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์
การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล \" สิงห์น้อยเกมส ์2562\" สหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.พ. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.พ. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน โรงเรียนในสังกัด
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน โรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.พ. / 2562
มอบแบบทดสอบการอ่าน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
มอบแบบทดสอบการอ่าน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2562
กิจกรรม\"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก\"
กิจกรรม\"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก\" อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / ก.พ. / 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / ก.พ. / 2562
กิจกรรม \\\"ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล\\\" เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562
กิจกรรม \\\"ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล\\\" เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.พ. / 2562
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.พ. / 2562
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ม.ค. / 2562
รับมอบแบบทดสอบ O-NET จาก สทศ.
รับมอบแบบทดสอบ O-NET จาก สทศ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ม.ค. / 2562
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 1 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 1 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ม.ค. / 2562
การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร สำหรับเยาวชนในยุค 4.0
การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร สำหรับเยาวชนในยุค 4.0 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ม.ค. / 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ม.ค. / 2562
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ม.ค. / 2562
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวัน สพฐ.
ดร.กัลยา มาลัย เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวัน สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2562
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>