[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / มิ.ย. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / พ.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
การประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง (Coaching Team
การประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง (Coaching Team อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ ประกาศเจตจำนงสุจริต
การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ ประกาศเจตจำนงสุจริต อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
ศูนย์อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดนางสาว
ศูนย์อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดนางสาว อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้านความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด
นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้านความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ค. / 2562
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ค. / 2562
รับชมการประชุม Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตร
รับชมการประชุม Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ค. / 2562
มหกรรม สมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562
มหกรรม สมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมอบรม(ถ่ายทอดสดการอบรมฯ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)รูปแบบใหม่ NEW DLTV
กิจกรรมอบรม(ถ่ายทอดสดการอบรมฯ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)รูปแบบใหม่ NEW DLTV อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
การประชุมทางไกล การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.
การประชุมทางไกล การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / พ.ค. / 2562
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / พ.ค. / 2562
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / พ.ค. / 2562
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / เม.ย. / 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2562
การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2562
คณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
คณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / เม.ย. / 2562
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / เม.ย. / 2562
นางธรรมพร แข็งกสิการ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นางธรรมพร แข็งกสิการ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / เม.ย. / 2562
กิจกรรม อวยพรคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.สมุทรสาครและรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสท่ี่ น.ส.นันทวัน ชมดี ลาออกจากราชการ
กิจกรรม อวยพรวันเกิด นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร และรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสท่ี่ น.ส.นันทวัน ชมดี ลาออกจากราชการ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / เม.ย. / 2562
กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / เม.ย. / 2562
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) ของสถานศึกษา
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) ของสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / มี.ค. / 2562
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / มี.ค. / 2562
การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มี.ค. / 2562
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>