[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
พิธีเปิดอาคารเรียน (อาคารหลวงพ่อเพ็ง)
พิธีเปิดอาคารเรียน (อาคารหลวงพ่อเพ็ง) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
ประชุมบูรณาการ ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมบูรณาการ ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย ประจำเขตตรวจราชการที่4
การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย ประจำเขตตรวจราชการที่4 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ส.ค. / 2562
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ก.ค. / 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ก.ค. / 2562
การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตพุทธสาคร
การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตพุทธสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร วิชิตร่วมราษฎร์บำรุง
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร วิชิตร่วมราษฎร์บำรุง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม สพป.สค.
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม สพป.สค. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
พิธีมอบหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านฯ
พิธีมอบหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 และโรงเรียนวัดป่าแดด จ.ลำพูน
ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 และโรงเรียนวัดป่าแดด จ.ลำพูน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.กัลยา มาลัย
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.กัลยา มาลัย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ค. / 2562
การประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สมุทรสาคร
การประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ค. / 2562
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คลินิก ให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / มิ.ย. / 2562
การประชุมทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ
การประชุมทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2562
นักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดกาหลงและครอบครัว ที่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้
นักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดกาหลงและครอบครัว ที่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / มิ.ย. / 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / มิ.ย. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / มิ.ย. / 2562
การประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มิ.ย. / 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มิ.ย. / 2562
ประชุม พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประชุม พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / มิ.ย. / 2562
ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คลินิก ให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คลินิก ให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / มิ.ย. / 2562
งาน \" วันกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน\"
งาน \" วันกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน\" อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / มิ.ย. / 2562
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>