[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / มี.ค. / 2563
การมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ
การมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ตามโครงการ “ลายมือสวยด้วยใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / มี.ค. / 2563
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2563
กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
27 / ม.ค. / 2563
สพป.สมุทรสาคร ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สพป.สมุทรสาคร ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
23 / ม.ค. / 2563
สพป.สมุทรสาคร จัดค่ายนักเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
สพป.สมุทรสาคร จัดค่ายนักเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
23 / ม.ค. / 2563
สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
23 / ม.ค. / 2563
สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
23 / ม.ค. / 2563
สพป.สมุทรสาคร ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
สพป.สมุทรสาคร ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
20 / ม.ค. / 2563
สพป.สมุทรสาคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
สพป.สมุทรสาคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
14 / พ.ย. / 2562
การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562
ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
1 / พ.ย. / 2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
30 / ต.ค. / 2562
การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019
การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019 โครงการขยายผลการพัฒนาครูแกนนำ Boot Camp การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อหลักสูตร Boot Camp turbo อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
29 / ต.ค. / 2562
การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
18 / ต.ค. / 2562
การประชุมเตรียมการจัดงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการ จัดเตรียมงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562 เพื่อเปิดเวทีให้โรงเรียนในสังกัดได้นำผลผลิต / ผลิตภัณฑ์โรงเรียนและนักเรียนมาแสดงและจัดจำหน่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างรายได้แก่ผู้เรี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : Administrator
16 / ต.ค. / 2562
ประชุมเตรียมความพร้อม\"โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562\"
วันนี้ วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ประชุมคณะพี่เลี้ยงวิทยากร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ย. / 2562
การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562
การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562
การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2
การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562
การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด
การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562
ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ส.ค. / 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
อบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน
อบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนเอกชัย และโรงเรียนวัดราฎร์รังสรรค์
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนเอกชัย และโรงเรียนวัดราฎร์รังสรรค์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2562
การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ฯ
การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ฯ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>