[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ธ.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ธ.ค. / 2564
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / พ.ย. / 2564
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / พ.ย. / 2564
พิธีมอบเงินพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีมอบเงินพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / พ.ย. / 2564
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2564
ประชุมถอดบทเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ประชุมถอดบทเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2564
ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2564
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๒
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน และตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์
ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน และตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2564
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / พ.ย. / 2564
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2564
ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2564
ประชุม อกศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
ประชุม อกศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรอง ความดีความชอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรอง ความดีความชอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2564
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2564
สพป.สมุทรสาคร – ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
สพป.สมุทรสาคร – ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / พ.ย. / 2564
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / พ.ย. / 2564
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / พ.ย. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / พ.ย. / 2564
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / พ.ย. / 2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>