[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ก.ค. / 2565
ประชุมลงนามความร่วมมือ MOU
ประชุมลงนามความร่วมมือ MOU อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2565
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2565
ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2565
ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว
ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2565
เสวนาการปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เสวนาการปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2565
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2565
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / มิ.ย. / 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / มิ.ย. / 2565
ประชุมคณะทำงาน “พาน้องกลับมาเรียน”
ประชุมคณะทำงาน “พาน้องกลับมาเรียน” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / มิ.ย. / 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / มิ.ย. / 2565
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายผล” ๗ จังหวัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายผล” ๗ จังหวัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / มิ.ย. / 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและบ่มเพาะนวัตกรการศึกษา ด้วยรูปแบบ Coaching & Mentoring รุ่นที่ ๑”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและบ่มเพาะนวัตกรการศึกษา ด้วยรูปแบบ Coaching & Mentoring รุ่นที่ ๑” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2565
พิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือก ศิริมงคล เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือก ศิริมงคล เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2565
อบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
อบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2565
การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)
การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2565
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / มิ.ย. / 2565
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มิ.ย. / 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มิ.ย. / 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / มิ.ย. / 2565
ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด
ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2565
ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference
ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2565
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2565
ประชุม ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุม ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / มิ.ย. / 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / มิ.ย. / 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / มิ.ย. / 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / มิ.ย. / 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / มิ.ย. / 2565
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / มิ.ย. / 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>